KWALITEITSVERKLARING

Kwaliteit is essentieel in elk onderdeel van ons bedrijf. Wij hebben van product- en patiëntveiligheid de kern van onze dagelijkse werkzaamheden gemaakt, waarbij wij de ethiek van de zorgsector begrijpen en delen.

Sinds 2011 hanteert Movianto een uniform Europees kwaliteitsbeheersysteem (EQMS) volgens ISO 9001:2015, zodat in alle vestigingen dezelfde hoge kwaliteitsnormen worden gehanteerd.

Ons EQMS is zo gestructureerd dat het gemakkelijk kan worden uitgebreid met aanvullende certificeringen binnen de zorgsector. Zo hebben we in 2013 met succes de ISO 13485-certificering verkregen voor onze Europese distributiecentra, waarmee werd bevestigd dat Movianto kan voldoen aan de speciale kwaliteitsvereisten voor de behandeling van medische hulpmiddelen en diagnostica.

Alle activiteiten binnen Movianto worden beheerd door toegewijde kwaliteitsbeheerders en gekwalificeerde apothekers die ook direct in contact zijn met onze klanten.

Movianto zorgt voor dezelfde hoge kwaliteitsnormen bij alle activiteiten in alle operaties. Voortdurend worden  ervaringen met elkaar gedeeld en zijn er regelmatig kwaliteit workshops. Tevens zijn er interne audits met meer dan 30 toegewijde teamgenoten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. Het EQMS van Movianto is gebaseerd op het doel om continue de beste kwaliteit te leveren.

Het Europees systeem voor kwaliteitsbeheer (EQMS) garandeert dat:

  • het kwaliteitsbeleid wordt nageleefd en gesteund door het management en de medewerkers op alle niveaus
  • de verantwoordelijkheden en taken van de medewerkers duidelijk zijn omschreven
  • er regelmatig trainingen plaatsvinden
  • voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om het werk te vergemakkelijken
  • kwaliteitsplannen worden toegepast in al onze projecten
  • alle passende documentatie wordt bijgehouden, gecontroleerd en gearchiveerd
  • periodieke audits en evaluaties van activiteiten, personeel en projecten worden verricht
  • vastgestelde normen worden geëvalueerd om de activiteiten op peil te houden en te verbeteren (interne en externe audits)
  • bedrijfscontinuïteitsplannen beschikbaar zijn in elke vestiging”

Wij streven naar een succesvolle zakelijke relatie die gebaseerd is op vertrouwen, begrip en de uniforme hoge kwaliteitsnormen binnen Movianto.