Facturatie en boekhouding

Vereenvoudigd administratief beheer :

 

  • Facturatie

Movianto kan in het kader van het regulier beheer en het beheer voor rekening van zijn klanten het opstellen van de facturen op zich nemen, onder het briefhoofd van Movianto of van het laboratorium, en de facturen verzenden naar de klanten voor wie de goederen bestemd zijn (apothekers, ziekenhuizen, klinieken, groothandelaars-distributeurs, zorginstellingen…).

De facturatie is volledig transparant voor de ontvanger van de producten: hij krijgt een factuur van het laboratorium dat de producten levert.

Movianto stuurt regelmatig wederzijdse overzichten van de facturatie van bestellingen toe aan de laboratoria die klant zijn bij de onderneming.

 

  • Innen van betalingen

Movianto kan ook het innen van betalingen van klanten uitvoeren voor rekening van derden, waarbij de ontvangen bedragen om de tien dagen worden teruggestort aan het laboratorium.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het opvolgen van de betalingen en het beheer van uw klantenrelaties.

De softwareomgeving van Movianto maakt het mogelijk om het beheer van activa op factuur perfect te integreren en voorziet in een intelligent systeem voor het versturen van aanmaningen naar ontvangers en het beheer van geschillen bij niet-betaalde facturen.

Een allesomvattend beheersinstrument :

Movianto garandeert u een volledig transparant beheer van uw klantenportefeuille en stuurt u op regelmatige basis een uitgebreid statistisch en financieel overzicht.

U heeft op elk moment toegang tot de meest recente informatie die u nodig heeft: bestellingen, voorraad, facturatie, statistisch overzicht enz. via het platform voor follow-up op het extranet van Movianto. (Beveiligde toegang met individuele authenticatie).

 

Een dienst die écht aansluit op uw behoeften :

Voor Movianto is elke klant uniek U kunt dus rekenen op een dienstverlening die op aanvraag gepersonaliseerd kan worden.