Globale Digitale Oplossing

Movianto heeft een baanbrekerrol gespeeld door het invoeren van volledige oplossingen die voldoen aan de meest hoge kwaliteitseisenniveaus. Door technologische middelen te gebruiken die aansluiten op de logistiek van de gezondheidsproducten in de eerste plaats en verder door de digitale wereld te introduceren tot in kern van zijn farmaceutische procedés. 

De complexiteit van en de veelheid aan gegevensuitwisselingen tussen de centraliserende instellingen, de producenten, de farmaceutische laboratoria, de codeer-, host- en certificeringinstellingen van digitale gezondheidsdata maken het invoeren van logistiekprojecten lastig. Movianto heeft projectbesturingsmethodes ingevoerd om de acties van de laboratoria te begeleiden en te verlengen door het aanleveren van complete oplossingen vanaf de ontvangst van de producten in de farmaceutische opslagruimtes tot aan de levering aan de klant met de garantie van een volledige traceerbaarheid tijdens het volledige verloop van de logistieke keten. 

Buiten de werving, opleiding en follow-up van de bezigheden van zijn medewerkers, heeft Movianto altijd nieuwe technologieën aangewend om de menselijke inbreng op te voeren. Bij Movianto vormt de automatisering een fundamenteel element dat dienst doet als grondslag voor het memoriseren van iedere beweging die tot stand komt in zijn opslagruimtes. Dankzij het principe van begeleiding van pakketten, besturing van de sorteerketens heeft men bijzonder hoge kwaliteitsniveaus weten te bereiken. De invoering van digitale oplossingen maakt het mogelijk om hier nog een stapje verder te gaan, ook opent dit nieuwe mogelijkheden op het vlak van traceerbaarheid, memoriseren van een handeling, automatische en systematische herkenning van de pakketten en de bewegingen.  

Het gebruik van de datamatrix opent ook nieuwe mogelijkheden op het vlak van controleren en delen van de inlichtingen. 

Het digitale procedé versterkt onze handelingen met als gevolg een betere kwaliteit, grotere mogelijkheden om nabootsingen te bestrijden, het openzetten van nieuwe wegen om, als eindpunt, een betere service te kunnen leveren. 

Vandaag biedt Movianto de laboratoria een farmaceutische, commerciële en financiële logistiek die volledig transparant is en toegankelijk is in real time via een beveiligd Extranet. De toegang tot de inlichtingen in nagenoeg real time vormt een ware kracht voor het laboratorium en ook voor Movianto die alle twee over dezelfde inlichtingen beschikken, op hetzelfde moment, zodat zij samen de handelingen kunnen aansturen. 
De integratie van nieuwe digitale technologieën maakt het mogelijk bepaalde logistieke procedés aan te vullen en nieuwe diensten te ontwikkelen met toegevoegde waarde voor de laboratoria en al hun directe en indirecte klanten. 

  • Logistiek richting professionals  (groothandelaren, distributeurs, apotheken, ziekenhuizen ) Movianto Web Access;
  • Follow-up op afstand van de stappen van het logistieke procedé vanaf de bestelling tot aan de levering; 
  • Hulp bij de inontvangstneming en het uitpakken; 
  • Assistentie bij het aangeven van onregelmatigheden online; 
  • Editen van leverbonnen en facturen;
  • Geautomatiseerde facturen.