Farmaceutische logistieke ondersteuning /
Lean management

Movianto heeft een programma ontwikkeld om de logistieke keten te optimaliseren. Er kunnen programma’s ontwikkeld worden voor een voortdurende optimalisatie door rekening te houden met de vereenvoudiging, efficiëntie of uiteindelijk de verbetering van de prestaties door kostenbeheersing.

Wij beschikken over informatie omtrent uw aanleveringen, over eventuele stockbreuken, maar eveneens over de bestellingen van uw eindklanten. Movianto kan deze stromen analyseren en een optimalisatieplan voor de supply chain voorstellen alsook een schatting van de budgettaire impact op de logistieke kosten en gedeeltelijk op de kosten van de verkoop.

Wij hebben opgemerkt dat de optimalisatie van uw distributie eveneens een invloed heeft op onze capaciteit om onze prestaties te verbeteren. Aangezien ook wij een financieel belang hebben om u te begeleiden in een voortdurend optimalisatieplan, kunnen wij hiervoor instaan.

De optimalisatie van de bestellingen en het groeperen van handelingen hebben bovendien ook zekere een impact op de energiekosten en de CO2-uitstoot. De groene logistiek en het groene transport kunnen slechts duurzaam blijven ontwikkelen als iedereen hieraan meewerkt. De besparingen worden gedeeld, de resultaten zijn duidelijk zichtbaar in de budgetten, op de kwaliteit en op de tevredenheid van uw klanten.