...

Invoerder / uitvoerder

Aangezien de groei en de ontwikkeling van ondernemingen zich in Europa en op het internationaal vlak afspeelt en omdat klanten en leveranciers zich niet altijd in hetzelfde land bevinden, heeft Movianto een aantal jaar geleden een specifieke afdeling opgericht voor import- en exportactiviteiten.

Movianto heeft zich tot doel gesteld een gespecialiseerde en meertalige logistieke organisatie op poten te zetten die over alle grenzen heen werkt.

Movianto beheert momenteel de export van uw goederen naar meer dan 100 landen.

De mensen van Movianto nemen deel aan uw projecten en begeleiden u bij het realiseren van die projecten. Of u nu voet aan de grond wilt krijgen op een buitenlandse markt of transportactiviteiten wilt organiseren aan de andere kant van de wereld, ons team zal u bijstaan in al uw ondernemingen.

Onze medewerkers kunnen ook de accreditieven beheren om de koper en de verkoper bij een internationale transactie maximale financiële zekerheid te bieden.

Movianto, de partner bij uitstek voor al uw projecten :

Ons doel? Onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening bieden.

Om dat doel te bereiken, zetten we alle zeilen bij om u het leven gemakkelijker te maken.

Wij zetten ons op lange termijn in om de goede distributiemethoden toe te passen, wat ons niet enkel het ISO 9 001-certificaat heeft opgeleverd, maar ook een erkenning als geautoriseerde marktdeelnemer op het vlak van veiligheid en beveiliging.

Movianto beschikt over erkende douane-entrepots, waardoor we kunnen profiteren van vereenvoudigde en dus snellere administratieve procedures. (Mogelijkheid tot losplaats-afhandeling)