Privacyverklaring voor gebruikers

Privacyverklaring voor gebruikers

Movianto International BV

Keltenweg 70

5342 LP Oss

NEDERLAND

Als u solliciteert naar een baan, lees dan onze Privacyverklaringen voor sollicitaties in

Movianto Deutschland GmbH

Movianto France S.A.S.

Movianto UK Ltd

Voor andere Movianto-entiteiten wordt uw sollicitatie rechtstreeks doorgestuurd naar de HR-afdeling van de lokale entiteit onder de volgende voorwaarden.

REIKWIJDTE EN TOESTEMMING

Movianto hecht veel waarde aan het respecteren van de privacyrechten van alle bezoekers van onze openbare websites. De volgende Privacykennisgeving (“Kennisgeving”) beschrijft informatiepraktijken en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt op onze publieke website. Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we offline of via andere bronnen verzamelen en gebruiken.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met de praktijken die in deze Verklaring worden beschreven en stemt u in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren van de persoonlijke gegevens die u verstrekt.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Movianto respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en daarom kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Als u ervoor kiest contact met ons op te nemen of via onze website met een van onze afdelingen te communiceren, wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken. Voorbeelden van het soort informatie dat kan worden gevraagd zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en bedrijfsnaam.

Van sollicitanten die online solliciteren naar een functie bij Movianto worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om hen te beoordelen voor de functie waarop zij hebben gesolliciteerd. De informatie die u als sollicitant verstrekt, kan ook door Movianto worden bewaard voor een periode van maximaal 6 maanden, tenzij anders overeengekomen met de sollicitant en alleen met als doel de sollicitant in aanmerking te laten komen voor huidige of toekomstige functies.

DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zakelijke communicatie: om met u te communiceren over onze diensten;
 • Marketing- en promotieactiviteiten: om u marketingberichten over onze diensten te sturen;
 • Websitefunctionaliteit en -prestaties: om de functionaliteit en prestaties van onze website te bieden en te verbeteren;
 • Analytics en personalisatie: om het gebruik van de website te analyseren, onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en uw ervaring op onze website te personaliseren;
 • Solliciteren binnen de grenzen van lokale Privacymededelingen en deze Verklaring.

AUTOMATISCHE INFORMATIE VERZAMELD DOOR MOVIANTO

Movianto (of agenten namens ons) kunnen anonieme informatie verzamelen van bezoeken aan onze website door middel van “web beacons” of “cookies”. Web beacons zijn objecten die zijn ingebed in een webpagina waardoor een partij aan de serverkant kan identificeren of een gebruiker een specifieke webpagina heeft bekeken. We kunnen deze gegevens gebruiken om trends en statistieken te analyseren om uw online ervaring of klantenservice te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat de website op uw computer plaatst voor toekomstige identificatiedoeleinden.

Door het gebruik van cookies kunnen we ook verzameling en analyse uitvoeren met betrekking tot het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden; tot computer- en verbindingsinformatie zoals uw browsertype en -versie; tot besturingssysteem en platform; en aan de aankoopgeschiedenis gerelateerde web beacons en cookies bevatten of verzenden geen persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer naar onze website. Houd er rekening mee dat als u persoonlijke informatie verstrekt op onze website, onze systemen uw eerdere activiteiten op de site met terugwerkende kracht kunnen koppelen aan de verstrekte persoonlijke informatie.

Voorkeuren en details over Cookies

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Movianto is de enige eigenaar van de informatie die op onze website wordt verzameld en zal de informatie intern gebruiken voor marketing- en administratiedoeleinden, om onze serviceverplichting aan u na te komen, zoals wettelijk vereist is volgens de wet en voor elk ander doel waarvoor u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt.

Movianto kan uw informatie delen met filialen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven als dit nodig is om transacties uit te voeren die door u zijn geïnitieerd, of zoals anderszins beschreven in deze kennisgeving. We zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen of delen met niet-gerelateerde derden, behalve zoals beschreven in deze Verklaring.

Movianto kan andere bedrijven of personen in dienst nemen om bepaalde diensten aan ons te verlenen, zoals het analyseren van klantenlijsten en gegevens, het verlenen van marketingassistentie of adviesdiensten. Deze derden hebben toegang tot de informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar kunnen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Als we uw persoonlijke gegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we voor passende waarborgen om uw gegevens te beschermen, zoals vereist door de GDPR. Deze waarborgen kunnen bestaan uit:

 • Adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.
 • Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.
 • Goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen.

SAMENGEVOEGDE INFORMATIE

Movianto verstrekt samengestelde informatie aan sommige van onze zakelijke partners. Deze informatie stelt hen niet in staat u op enigerlei wijze individueel te identificeren.

WETSHANDHAVING EN BESCHERMING VAN GEBRUIKERS

Movianto zal persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven aan derde partijen en organisaties wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet. We zullen dit ook doen om mee te werken aan wetshandhavingsonderzoeken, om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dagvaardingen, en om onze wettelijke rechten en de wettelijke rechten van onze gebruikers te beschermen, of wanneer we van mening zijn dat dit nodig is voor bescherming tegen fraude en/of vermindering van kredietrisico.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

Onze website bevat bepaalde links naar sites van derden, zoals partners en nieuwsorganisaties. Movianto is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites. We raden u aan de privacyverklaring van elke site die u bezoekt te controleren.

BEVEILIGING

Movianto neemt voorzorgsmaatregelen, waaronder administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen diefstal, verlies en misbruik, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in onze eigen systemen achter onze firewall en in ons Customer Relationship Management System dat wordt beheerd door een derde partij. Voor alle overdracht van persoonlijke gegevens tussen onze systemen en systemen van derden wordt minimaal 128-bits coderingstechnologie gebruikt.

PRIVACY VAN KINDEREN

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en kinderen mogen geen informatie verstrekken aan onze website. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Als u een kind bent, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website.

Persoonlijke gegevens van kinderen die onopzettelijk worden verzameld, worden onmiddellijk gewist. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld of ontvangen zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, zullen we deze gegevens wissen.

Als u denkt dat we informatie van of over een kind hebben, stuur dan een e-mail:

GM-Privacy@Walden-Group.com

UW RECHTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING

Als betrokkene hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie ervan.
 • Het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te wissen.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (indien de verwerking is gebaseerd op toestemming).
 • Het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw verzoek sturen via Contact us of een e-mail sturen naar GM-Privacy@Walden-Group.com

Movianto biedt u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, maar als u niet langer communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar communication@movianto.com

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacykennisgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en het gebruik van informatie die we nu verzamelen is onderhevig aan deze gewijzigde Kennisgeving. Controleer deze pagina regelmatig wanneer u onze website blijft gebruiken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Als u onze website bezoekt, zijn uw bezoek en eventuele geschillen over privacy onderworpen aan deze Verklaring en onze Gebruiksovereenkomst.

PRIVACY VRAGEN EN CONTACT

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Policy van Movianto of de verwerking van uw gegevens, kunt u gebruik maken van het contactformulier Contact us of:

Walden Pharma Group Services Ltd

38 Mount Street Upper,

Dublin 2, D02 PR89

Ireland
Email: GM-Privacy@Walden-Group.com

Bedrijfsinformatie

Hoofdkantoor en contactgegevens

Lees meer

Bedrijfsbeleid

Beleid en informatie voor de groep en per land

Lees meer

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden, aansprakelijkheid en diversen

Lees meer

Gegevensprivacy

Meer informatie over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken

Lees meer

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site

Lees meer

Laten we praten...

Neem contact op met onze experts voor al je vragen