road in green forest

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieu

Onze kernwaarden bij Movianto zijn integriteit, kwaliteit, innovatie, vreugde en klantgerichtheid. Onder onze kernwaarde integriteit vallen ook sociale, maatschappelijke, ethische en milieuverantwoordelijkheden. Deze waarden zijn aanwezig op alle niveaus in het bedrijf. Ze sluiten aan bij onze cultuur van bescheidenheid en ons streven om onze klanten de beste kwaliteit te leveren op een milieubewuste manier.

MVO-initiatieven

We hebben door de jaren heen een aantal initiatieven ontwikkeld om onze MVO-strategie te structureren. In de geest van continuous improvement hebben we er ook voor gekozen om ons aan te sluiten bij het UN Global Compact om deel te nemen aan een gecoördineerde inspanning om onze strategie en activiteiten af te stemmen op de VN-principes met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. 

Lees het MVO-verslag 2023 van de Walden Group

Als erkenning van onze inzet hebben wij ons in elk land onderworpen aan een beoordeling van de onafhankelijke duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis, en wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat wij in alle beoordeelde vestigingen tot dusver een zilveren medaille hebben gekregen.

Toegang tot ons Ecovadis-certificaat

Bestuur

Als een expert in de distributie van gezondheidsproducten streven we ernaar onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, bijvoorbeeld door ISO 9001-gecertificeerd te zijn en de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te documenteren en te herzien dankzij ons continuous improvement programma.

We dagen onze partners en leveranciers ook dagelijks uit om duurzamer te werken en deugdzaam gedrag aan te moedigen. Wij kiezen voor een duurzaam inkoopbeleid om de ontwikkeling van lokale bedrijven te stimuleren en goederen en diensten in te kopen op basis van eerlijke en tastbare criteria. 

Het vereist een hoge mate van persoonlijke integriteit om te handelen in overeenstemming met het wettelijke en ethische en morele kader. Wij verwachten van al onze werknemers dat ze zich correct gedragen. De details van onze Gedragscode zijn uiteengezet in de Corporate Compliance-brochure.  

people looking at performance results
2 employees work together in office

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze medewerkers vormen het belangrijkste ingrediënt voor de hoogste kwaliteit van dienstverlening. Wij moedigen mensen die onze waarden delen aan om bij ons te komen werken, en wij verbinden ons ertoe hen te helpen groeien in onze organisatie. We hebben een HR-beleid gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling met leiderschapsprogramma’s, training, diversiteits- en inclusiebeleid en interne mobiliteitsplannen. 

Wij weten ook dat wij als bedrijf een grote impact kunnen hebben op de gemeenschappen die ons omringen, uiteraard door banen te creëren, maar ook door deel te nemen en de mensen in onze gemeenschappen te helpen. Daarom nemen we elk jaar deel aan ons groepsprogramma Walden Cares; onze medewerkers stellen lokale goede doelen en organisaties voor, kiezen ze en steunen ze met verschillende acties (fondsenwerving, organisatie van evenementen, logistieke ondersteuning…). De eerste editie van het programma vond plaats in 2021 en richtte zich op organisaties die zich bezighouden met het ondersteunen van kinderen.

We moedigen elke teamgenoot aan om proactief te zijn in onze gemeenschappen en een positieve impact te creëren op de mensen om hen heen.  

Milieu

Als onderdeel van de samenleving aanvaarden wij onze sociale verantwoordelijkheden en zetten wij ons in voor het algemeen welzijn en het behoud van ons kostbare milieu. Voor ons zijn ondernemen en duurzaamheid geen tegengestelde begrippen. Deze zoveel mogelijk integreren is dan ook een kernelement van onze bedrijfsfilosofie.  

Als dienstverlener in de toeleveringsketen zijn we ons ervan bewust dat onze activiteiten lokaal en op mondiaal niveau CO2 genereren en nemen we daarvoor de verantwoordelijkheid. Onze activiteiten in het onderhoud van de toeleveringsketen in de gezondheidszorg blijven essentieel voor de menselijke gezondheid, en wij werken voortdurend aan het verbeteren van de duurzaamheid van onze activiteit en de sector in het algemeen.  

Enkele manieren waarop wij werken aan duurzamer handelen zijn het optimaliseren van het transportplan, het opleiden van onze medewerkers, het berekenen van de koolstofvoetafdruk, het uitvoeren van een koolstofreductieplan en investeren in groene voertuigen. 

We weten ook dat het een van de belangrijkste verzoeken van onze klanten is geworden wanneer ze ons benaderen en we werken nauw met hen samen om een duurzamere toeleveringsketen te ontwikkelen.

small tree growing

Als een bewijs van onze toewijding voor milieuverantwoordelijkheid hebben we in de volgende landen het ISO 14001-certificaat behaald:


België
Denemarken
Frankrijk
Duitsland
Nederland
Spanje
Verenigd Koninkrijk